top of page

Phương Thức Vận Chuyển Tại The Gents Bay

- Đồng giá toàn quốc: 30.000đ

- Thời Gian Xử Lý: 2 Ngày

- TP. Hồ Chí Minh: 24 - 48 giờ

- Các Tỉnh Khác: 3 - 5 Ngày

 

Đơn hàng giao ưu tiên không những được ưu tiên phương thức giao hàng nhanh hơn mà còn được ưu tiên xử lý trước.

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 0777498732 hoặc email tới thegentsbay@gmail.com

bottom of page